Jag är diplomerad psykosyntesterapeut och coach 
För mig blev psykosyntesterapin och dess verktyg en Aha upplevelse, jag kunde sätta ord på känsloroch förstå vart dom kommer  ifrån, livet blev bättre när jag lärde känna mig själv och kunde se mina mönster. Genom psykosyntesen lärde jag mig hur jag kunde "få" ett  bra och meningsfullt liv.
Varje terapi process är individanpassad - En gång är bättre en ingen gång!
Tveka inte, våga ta steget att gå i terapi!

Att gå i terapi
Varje terapiprocess är individanpassad, antal gånger likaså, en gång är bättre en ingen gång!

Vill du förändra något i ditt liv eller vill du lära känna och utveckla dig själv? Känner du dig stressad och orolig, befinner dig i någon form av livskris? Då kan kognitiv terapi (KBT) och psykosyntesterapi vara hjälpsamma verktyg som hjälper dig hitta tillbaka. Du får hjälp av mig som är diplomerad och certifierad terapeut om vilken metod som passar dig och dina behov bäst. 
Exempel på saker att söka terapi för: Ångest, depression, fobier, olika former av stress, missbruk, ätstörningar, lära känna dig själv, bli "lyckligare", livsstilsförändringar, du genomgår en kris eller att för bryta mönster, du vill lära känna dig själv/utveckla dig/komma vidare i livet, du mår inte bra, känner dig /nere/trött/stressad, du genomgår en separation, förändringar i arbetslivet, anhörigs sjukdom eller annan livskris. Det kan också vara så att du inte har en aning om vad som är "fel" – allt är bra och du "borde" vara lycklig. .

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykiska problem. Tillsammans ringar vi in problemet här och nu och försöker ersätta tankar, känslor och beteenden som skapar problemet, därmed minskar symtomen samt förebygger att den återkommer.

Med psykosyntesterapi kan vi gå på djupet och komma åt själva orsaken bakom symtomen för en bestående förändring. Detta är ingen "quick fix" utan en process som tar olika lång tid.
En möjlighet till att finna din väg i livet. Psykosyntesen ser människan ur ett helhetsperspektiv, inkluderande vår historia men även vår outforskade och outnyttjade potential.
Vår personliga resa i livet har delvis format oss, samtidigt har vi en förmåga och en önskan att växa och leva i harmoni med vår djupaste identitet. Att ständigt se individen ur dessa två aspekter är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin. När du går i psykosyntes ger du dig själv ett utrymme för att växa och mogna som människa. Terapeuten finns där för att stödja dig på din väg till självkännedom och självförverkligande – att bli den du är.


Coaching
Att gå i coaching
En av grundstenarna inom psykosyntesen är att vi alla sitter på slumrande resurser.
En psykosyntescoach strävar efter att vara ett utmanande stöd, som föreslår olika verktyg för att du ska hitta din lust, motivation och ibland helt ny riktning i livet! Coaching är inte terapi, handledning eller rådgivning.
Det är du som hittar lösningarna! Det är du som har svaren!
Coaching sporrar dig att få "tummen ur" och få saker och ting gjorda, coaching är lösnings och handlingsfokuserat. Det kan vara tex att börja en utbildning, komma igång med träning, gå ner i vikt eller på annat sätt ändra ditt liv att bli ännu bättre. Coaching sätter igång processer för att frigöra dina resurser för att nå ett eller flera mål. Tillsammans hittar vi ditt sätt att nå dit du vill.

Pris: Jag har förmånliga paketpriser!
         Samtalsterapi/KBT 700:- /tim
         Coaching 700:-/tim

Varmt välkommen att höra av dig!
Monica 0705902880 monica@no1coach.se
Det går bra att ringa, skicka sms eller maila. Bokar gör du på "gröna knappen" längre upp!